Online marketing uitbesteden

Het belangrijkste motief is

0
KOPPEN KOFFIE
0
SLAPELOZE NACHTEN
0
EXTRA GRIJZE HAREN
Reflectie
Ontwikkeling & zelfontplooiing
Signum Marketing

Over Danny

  • Danny en ik hebben samen goed nagedacht over wat een gewenste uitkomst zou zijn van het onderzoek dat Danny ging doen; inzicht krijgen in behoeftes van potentiële klanten. Toen we dit helder hadden, was ik erg benieuwd of er concrete conclusies getrokken konden worden uit de scriptie. Naar mate de tijd verstreek, kwam ik erachter dat Danny volledig in staat was om de essentie uit het vraagstuk te halen. Uiteindelijk heeft het afstudeerverslag mij kunnen geven wat ik wilde: een concrete behoefte vanuit één van onze belangrijkste doelgroepen. Een behoefte waar wij als groeiend bureau nóg meer van kunnen groeien. Voor deze uitkomst ben ik Danny dan ook zeer dankbaar.

    Sten Knaven
    Sten Knaven Directeur
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt